Api Desteği

Api Desteği

1.işlem numaralı api: Tek bir mesaj metnini bir veya birden fazla numaraya göndermek için kullanılır

2.işlem numaralı api Kontör Miktarınızı Sorgulamak İçin Kullanılır

3.işlem numaralı api Tanımlı Olan Başlıklarınızı Sorgulamak İçin Kullanılır

4.işlem numaralı api Gönderilmiş Mesajınızın Raporunu Görüntülemek İçin KullanılırPHP curl fonksiyonu


<?php
function sms_gonder($Url,$Deger){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Deger);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
$Cikti = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $Cikti;
}    
?>

Apileri çalıştırma metodları


  <?php 
$numaralar = '5552221133,5552223311'; //Telefon numaralini buraya giriniz virgul (,) ile istediginiz kadar
$mesaj = 'Mesaj metniniz'; //Mesaj metninizi buraya giriniz turcek karakter olmadan 
$baslik = 'VIPSMS'; //Baslik isminiz (En fazla 11 Karakter turkce karakter olmadan) 
$veriler = array(
'islem' =>'1', //islem numarasi
'user' =>'555200xxxx', //Kullanici kodunuz
'pass' =>'sifreniz', //Kullanici sifreniz
//'raporId' =>'raporIdniz', //Rapor Idsi Yalnızca 4 numaralı api için kullanınız
'mesaj'=> $mesaj, //Mesaj metninin tutuldugu degiskenin adi
'numaralar' => $numaralar, //Numaralin tutuldugu degiskenin adi
'baslik' => $baslik, //Baslik isminizin tutuldugu degiskenin adi
); 
$ozel_mesaj = sms_gonder("https://www.smsgondermepaneli.com/api-center/",$veriler);
echo $ozel_mesaj; //Geriye benzersiz olan gonderim raporunuzun idsini verir
//Bu id ile rapor sorgulamasıda yapabilirsiniz.
?>

İşlem numarasını 1,2 ve 3 yaparak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.